Personalfrågor

Vi arbetar med rehabilitering, personalutveckling och chefsstöd.

Hur vi trivs och presterar på arbetet har en enorm betydelse för hur vi mår. Många av oss tillbringar en stor del av den vakna tiden med att arbeta, pendla till och från arbetet och att fundera på arbetet. Arbetet fyller flera funktioner i livet, förutom nödvändigheten att tjäna sitt uppehälle. Ofta är arbetet en stor del av identiteten och när det fungerar som bäst ger det en känsla av mening och sammanhang i tillvaron. Optimalt är när arbetet ger sociala, intellektuella och kreativa mervärden.

Men det kan, som bekant, bli för mycket, även av det goda. En trend, som ökat de senaste åren, är utmattning p g a bristande balans mellan arbete och fritid med  sjukskrivning som följd. Konsekvenserna blir tyvärr ofta långvariga med omfattande påverkan för den som drabbas.  Den här typen av arbetsrelaterade uppdrag är den i särklass mest förekommande i vår verksamhet. Ett gott samarbete med framför allt arbetsgivaren, men även sjukskrivande läkare och försäkringskassa är viktigt för tillfrisknandet. Det blir ofta en mycket positiv kraft när detta sker och erfarenheten visar glädjande god vilja hos alla involverade.

Att vara ledare med personalansvar är belönande på många sätt och i regel ett mycket medvetet val efter en hel del slit och strävan. Men pressen är ofta hård och ledarrollen innebär att behöva hantera ett visst mått av ensamhet och utsatthet. Att ha ett bollplank utanför den egna organisationen kan avlasta och underlätta. Vi hjälper gärna till.

I kontakterna med företrädare för arbetsgivare synliggörs ibland arbetsgruppers specifika behov av stöd för att komma vidare. I första hand arbetar vi med dessa frågor genom arbetsledaren, men det finns också möjligheter att arbeta direkt med den aktuella gruppen.

Läs mer under Personalutveckling och chefsstöd

Kollegor

Så tycker våra kunder

När jag kom i kontakt med Ystads Psykologmottagning behövde jag akut hjälp med att hantera all stress i samband med den hotellverksamhet min man och jag driver. Annika mötte mig med humor, hjärta och hjärna och hon är välbalanserad och förtroendeingivande i sin framtoning...

Jeanette Nilsson

Jag har alltid tyckt om att träna och hålla mig i form. Efter en traumatisk förlossning ökade oron vid värme och fysiskt ansträngning. Efter att tillsammans med psykolog ha bearbetat detta och sedan träffat henne på mitt gym för att faktiskt öva på det som är obehagligt, kan jag nu äntligen träna fullt ut igen.

Jessica Almlund

Som försäljningschef med personalansvar blev jag för en tid sedan efter flera omorganisationer rejält utmattad. Jag fick hjälp att sortera och prioritera och mådde med tiden allt bättre. Vi fokuserade även på matvanor som ett prioriterat vardagsområde och som bonus blev jag av med en del vikt.

Carina